O nás > Čo je OZIS

Čo je OZIS

:: Občianske združenie, ktoré zastupuje a spravuje majetkové práva výkonných umelcov.

 

:: OZIS je organizácia kolektívnej správy práv, ktorej na túto činnosť bolo udelené oprávnenie č.4/1998 MK SR a následne č.4/2004.

 

:: Na základe uvedeného oprávnenia OZIS vykonáva správu práv podľa platného autorského zákonač.618/2003.

 

:: OZIS je organizácia - združenie fyzických osôb podľa Zák.č.83/1990 Z.z., reg.č.MVSR-VVS/1-900/90-5827 s vlastnou právnou subjektivitou so sídlom na území Slovenskej republiky.

 

:: nezárobková organizácia, ktorá vo vlastnom mene vyberá, rozdeľuje, spravuje a zabezpečuje ochranu práv výkonných umelcov podľa platného Autorského zákona a príslušných vykonávacích predpisov.

 

:: Náklady spojene s výkonom kolektívnej správy sa uhrádzajú zrážkou z vybraných odmien, z náhrad odmien, z členských príspevkov a iných príjmov.

 Juraj Burian

Marika Gombitová

Skupina Elán

Richard Müller

Milan Lasica

MenoHesloPrihlásenie