Členstvo v organizáciách

AEPO - ARTIS /Association of European Performer´s Organisations/
Asociácia európskych organizácií výkonných umelcov so sídlom v Bruseli www.aepo-artis.org.

SCAPR / Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights/
Rada organizácií kolektívnej správy www.scapr.org.

IPDA /The International Performer´s Database Association/
Medzinároná asociácia databáz výkonných umelcov a umeleckých výkonov www2.ipddb.org