Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Ochranného združenia interpretov Slovenska /OZIS/, ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2023 /utorok/ o 11,00 hod. v sídle OZIS, Tomášiková 5/A Bratislava

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba pracovnej komisie
  3. Správa o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie od posledného Valného zhromaždenia /Výročná správa/
  4. Schválenie Výročnej správy OZIS
  5. Situácia ohľadne vykonávania kolektívnej správy
  6. Diskusia
  7. Uznesenia
  8. Záver

 

 

 

Svoju účasť prosím potvrďte do 16. júna 2023 na tel. 02/43 33 50 61
e-mail: ozis@ozis.sk

 

Návrhy zmien na schválenie k dispozícii na www.ozis.sk

Ak sa Valného zhromaždenia OZIS nebudete môcť zúčastniť osobne, môžete splnomocniť zástupcu, aby Vás vo Vašom mene zastupoval, tak ako sú stanovené pravidlá v zmysle Stanov organizácie.

 

V Bratislave, dňa 1.6.2023