Výbor

Výbor je v období medzi Valnými zhromaždeniami najvyšším orgánom OZIS. Výbor má 3 členov, ktorí sú volení Valným zhromaždením.

  1. Burian Juraj - zástupca populárnej hudby /predseda Výboru OZIS/
  2. Matúšová Elena – zástupca zborového spevu
  3. Vargicová Angela – zástupca folklórnej a dychovej hudby