Kontakty

riaditeľ Mgr. Jana Lisová

 :(02) 43 33 50 61

sekretariát a dokumentácia:

Eva Matoleková

 :(02) 43 29 59 46
0917 677 639


Dagmar Mucsková

 :(02) 43 29 59 46
0948 121 402

právne oddelenie:

Mgr. Silvia Moravčíková

 :(02) 43 33 50 61

 
JUDr. Svätozár Juráň

 :(02) 43 33 50 61
E-mail: juran@ozis.sk

ekonomika, metodika, účtovníctvo,

mzdová agenda, personálna agenda:

Ing. Jana Vrbikova

 :(02) 43 33 50 61

medzinárodná agenda:

Mgr. Silvia Moravčíková

 :(02) 43 33 50 61

informačné technológie:

Ing. Marek Lang

 :(02) 43 29 59 46
E-mail: lang@ozis.sk

 • Adresa: Tomášiková 5/A, 821 01 Bratislava 2
 • Infolinka: :(02) 43 33 50 61
 • E-mail: info@ozis.sk

 • IČO: 30778743
 • DIČ: 2020846091
 • IČ DPH: SK2020846091
 • Číslo účtu: 661351006/1111
  IBAN: SK1711110000006601351006
  BIC: UNCRSKBX
 • Reg.MV SR VVS/1-900/90-5827

Pošlite nám odkaz